Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Δεύτερη χειρότερη σε περιβαλλοντικές επιδόσεις στην Ε.Ε. η Ελλάδα


Κάθε ρεκόρ στις περιβαλλοντικές παραβάσεις έχει σπάσει η Ελλάδα, φτάνοντας τις 43 υποθέσεις παράβασης της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Αναμένεται τώρα η καταδίκη της χώρας και η επιβολή σημαντικών προστίμων.
Η Ελλάδα, βάσει των στοιχείων αυτών, αναδεικνύεται δεύτερη χειρότερη στις περιβαλλοντικές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται, επίσης, ότι πολλές από τις υποθέσεις αυτές, οι οποίες αφορούν σε παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον ή μη ενσωμάτωσής της στο Εθνικό Δίκαιο, δεν είναι καινούργιες, αλλά πρόκειται για παλιά προβλήματα και μη συμμόρφωση σε παλιότερες καταδίκες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση των ανεξέλεγκτων χωματερών, για τις οποίες η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί, καταδικαστεί, αλλά ακόμη να συμμορφωθεί. Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθυστερεί την επιβολή του σχετικού προστίμου, λαμβάνοντας υπόψιν και την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά το πρόστιμο υπολογίζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2009 και αναμένεται δεύτερη καταδίκη τώρα της Ελλάδας.
Απο:www.tvxs.gr
Άλλες πρωτόδικες καταδίκες αφορούν τη διαχείριση των αστικών λυμάτων στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου, τους βιολογικούς καθαρισμούς στην Ανατολική Αττική, την απουσία διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων και τη λειτουργία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσής τους, καθώς και τον καθορισμό Ζωνών Ειδικής Προστασίας Πτηνών (ΖΕΠ), ο οποίος έστω και καθυστερημένα ολοκληρώνεται.
Άλλες υποθέσεις αφορούν ενδεικτικά τη μη εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας για πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από βιομηχανίες και γεωργικές δραστηριότητες, κακή εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, παράλειψη κατάρτισης και την αποστολής σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και παράλειψη χωροθέτησης αιολικών πάρκων σε περιοχή της Λακωνίας μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Νatura.

Απο: www.tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου