Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Re:Think Project! Η συνοικιακή κοµποστοποίηση γίνεται πραγµατικότητα στην Καλαµάτα


PHOTO-19πηγή: Οικοτριβές

Ένα πρότυπο πρόγραµµα συνοικιακής κοµποστοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλαµάτα από το 2011. Πρόκειται για το πρωτότυπο δίκτυο συνοικιακής κοµποστοποίησης που υλοποιείται από την οµάδα RE:THINK PROJECT. Το πρόγραµµα πραγµατοποιέιται σε συνεργασία µε το Δήµο Καλαµάτας και αποτελεί µοναδική και καινοτόµο πανελλαδικά προσπάθεια.
Οι συνοικιακοί κοµποστοποιητές αποτελούν ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό πείραµα προκειµένου να µπορέσει ο καθηµερινός άνθρωπος να συνεργαστεί και να διαχειριστεί τα οργανικά του σκουπίδια, χωρἰς κόστος και παράγοντας υψηλἠς ποιότητας κοµπόστ. Οι συνοικιακοί κοµποστοποιητές «υιοθετούνται», ΔΩΡΕΑΝ, από οµάδες ανθρώπων ή φορείς που έχουν αποφασίσει ότι θα τους λειτουργούν και θα τους επιµελούνται οι ίδιοι, παίρνοντας το τελικο παραγόµενο compost. Η οµάδα του Re:Think αναλαµβάνει να κάνει ενηµερωτικά εργαστήρια σωστής χρήσης του κοµποστοποιητή, ενώ ο αγροτικός οργανισµός ΕΛΓΩ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναλαµβάνει την επιστηµονική επιµέλεια του παραγόµενου compost.
Τα αποτελέσµατα είναι ήδη πολύ σηµαντικά: στις συνοικίες όπου εφαρµόστηκε το πρόγραµµα έχει επιτευχθεί µείωση των παραγόµενων οργανικών υπολειµµάτων κατά 50%, ενώ σύµφωνα µε τους υπεύθυνους του RE:THINK PROJECT, η πλήρης ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος συνοικιακής κοµποστοποίησης θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση των συνολικών οργανικών υπολειµµάτων στο 10% των σηµερινών, µειώνοντας έτσι εντυπωσιακά τον όγκο των σύµµεικτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΥ ή άλλη µονάδα επεξεργασίας.
Το εγχείρηµα είναι µη κερδοσκοπικό και αποτελεί µια κοινωνική πρόταση αυτοδιαχείρισης που εµπλέκει τους ίδιους τους πολίτες στη διαδικασία υλοποίησης, ελέγχου και διαχείρισης του προγράµµατος. Μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί σε περιοχές που υπάρχουν χώροι πρασίνου και οµάδες πολιτών που ενδιαφέρονται να ζήσουν µε αξιοπρέπεια, χωρίς πρόσθετα δηµοτικά τέλη ή αλλη οικονοµική επιβάρυνση. Αυτό που χρειάζεται βεβαίως είναι πολιτική βούληση από τις αυτοδιοικητικές αρχές και σωστή ενηµέρωση των πολιτών. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη πληροφόρησης και ενηµέρωσης, το RE:THINK PROJECT πραγµατοποιεί πρακτικά εκπαιδευτικά σεµινάρια που έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες (και κυρίως τις νεότερες γενιές) στο τι σηµαίνει και ποια είναι τα οφέλη της κοµποστοποίησης και βεβαίως να τους εξοικειώσει µε τη διαδικασία.
Η συνοικιακή κοµποστοποίηση, σε συνδυασµό µε τα εργαστήρια της οµάδας πάνω σε τεχνικές επανἀχρησης και δηµιουργικής ανακύκλωσης, ενισχύει τη λογική της ολοκληρωµένης διαχείρισης των απποοριµάτων προς όφελος των ίδιων των πολιτών.
Σε µια περίοδο απαξίωσης του δηµόσιου συµφέροντος και των συλλογικών πρωτοβουλιών, εγχειρήµατα όπως αυτό του Re:THINK στην Καλαµάτα αποδεικνύουν ότι ένας εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης των απορριµµάτων µε αυτοδιαχειριστικά χαρακτηριστικά είναι υπαρκτός.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Οι πόλοι της Γης μετατοπίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής

πηγή: left.gr
Οι πόλοι της Γης μετατοπίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής
Οι μετρήσεις ενός δορυφόρου που χαρτογραφεί το γήινο βαρυτικό πεδίο δείχνουν να επιβεβαιώνουν τις υποψίες ότι το λιώσιμο των πάγων προκαλεί μετατόπιση των γεωγραφικών πόλων.


Η θέση των πόλων δεν είναι σταθερή

Ο βόρειος και ο νότιος γεωγραφικός πόλος είναι τα σημεία από τα οποία διέρχεται ο άξονας περιστροφής της Γης. Αντίθετα από ό,τι θα φανταζόταν κάποιος, η θέση των πόλων δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από μεταβολές στην κατανομή της μάζας του πλανήτη.

Ακόμα, μεγάλες συγκεντρώσεις μάζας όπως οι οροσειρές είναι γνωστό ότι προκαλούν τοπικές παραμορφώσεις στο γήινο βαρυτικό πεδίο. Αντίθετα, η απώλεια μάζας σε μικρές περιοχές μιας περιστρεφόμενης σφαίρας όπως η Γη οδηγεί σε μετατόπιση του άξονα περιστροφής προς το σημείο της απώλειας.

Ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει τις θέσεις των πόλων είναι η επίδραση των ωκεανών και της ατμόσφαιρας. Στην πορεία του χρόνου μεταβάλλονται διάφοροι παράγοντες, όπως η κατανομή της βροχής και του χιονιού, με αποτέλεσμα ο άξονας περιστροφής να εκτελεί μια περίπλοκη ταλάντωση, με περίοδο περίπου επτά ετών.

Υπάρχουν όμως κι άλλες μετατοπίσεις του άξονα ανεξάρτητες από αυτή τη φυσική ταλάντωση. Από τις αρχές του περασμένου αιώνα, οι μετρήσεις στην Ανταρκτική δείχνουν ότι ο νότιος πόλος μετατοπιζόταν κατά 10 εκατοστά το χρόνο προς τα δυτικά, μια μετατόπιση που δεν σχετίζεται με την περιοδική ταλάντωση και αποδίδεται στην αναπήδηση των εδαφών που παρέμεναν συμπιεσμένα κάτω από τον πάγο κατά την τελευταία περίοδο των παγετώνων.

Μετατόπιση κατά 1,2 μέτρα

Η κατάσταση άλλαξε το 2005, όταν ο νότιος πόλος έπαψε να κινείται προς τα δυτικά και άρχισε να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά. Η συνολική μετατόπιση από το 2005 ως σήμερα φτάνει τα 1,2 μέτρα.

Η νέα μελέτη αποδίδει αυτή την απότομη μεταβολή στην απώλεια πάγου στη Γροιλανδία και στην Ανταρκτική, αναφέρει το περιοδικό «New Scientist», το οποίο παρακολούθησε το συνέδριο της Αμερικανικής Γεωφυσικής Εταιρείας όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα. Η ομάδα του Ζιανλί Τσεν στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν χρησιμοποίησε δεδομένα της αποστολής GOCΕ της NASA που χαρτογραφεί το βαρυτικό πεδίο.

«Ένοχο» το λιώσιμο των πάγων

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι σημαντικότεροι παράγοντες είναι το λιώσιμο των πάγων στη Γροιλανδία, η οποία χάνει 250 γιγατόνους τον χρόνο, η τήξη των ορεινών παγετώνων, που φτάνει τους 194 γιγατόνους, και η τήξη των πάγων στην Ανταρκτική (απώλεια περίπου 180 γιγατόνων τον χρόνο).

Η μελέτη δείχνει μάλιστα να επιβεβαιώνει προηγούμενη μελέτη της ίδιας ομάδας η οποία εξέταζε την αντίστοιχη μετατόπιση στον βόρειο γεωγραφικό πόλο.

Οι ερευνητές εκτιμούν μάλιστα ότι η μετατόπιση του άξονα περιστροφής μπορεί να αποτελέσει για τους επιστήμονες έναν αξιόπιστο δείκτη της παγκόσμιας θέρμανσης.