Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Re:Think Project! Η συνοικιακή κοµποστοποίηση γίνεται πραγµατικότητα στην Καλαµάτα


PHOTO-19πηγή: Οικοτριβές

Ένα πρότυπο πρόγραµµα συνοικιακής κοµποστοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλαµάτα από το 2011. Πρόκειται για το πρωτότυπο δίκτυο συνοικιακής κοµποστοποίησης που υλοποιείται από την οµάδα RE:THINK PROJECT. Το πρόγραµµα πραγµατοποιέιται σε συνεργασία µε το Δήµο Καλαµάτας και αποτελεί µοναδική και καινοτόµο πανελλαδικά προσπάθεια.
Οι συνοικιακοί κοµποστοποιητές αποτελούν ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό πείραµα προκειµένου να µπορέσει ο καθηµερινός άνθρωπος να συνεργαστεί και να διαχειριστεί τα οργανικά του σκουπίδια, χωρἰς κόστος και παράγοντας υψηλἠς ποιότητας κοµπόστ. Οι συνοικιακοί κοµποστοποιητές «υιοθετούνται», ΔΩΡΕΑΝ, από οµάδες ανθρώπων ή φορείς που έχουν αποφασίσει ότι θα τους λειτουργούν και θα τους επιµελούνται οι ίδιοι, παίρνοντας το τελικο παραγόµενο compost. Η οµάδα του Re:Think αναλαµβάνει να κάνει ενηµερωτικά εργαστήρια σωστής χρήσης του κοµποστοποιητή, ενώ ο αγροτικός οργανισµός ΕΛΓΩ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναλαµβάνει την επιστηµονική επιµέλεια του παραγόµενου compost.
Τα αποτελέσµατα είναι ήδη πολύ σηµαντικά: στις συνοικίες όπου εφαρµόστηκε το πρόγραµµα έχει επιτευχθεί µείωση των παραγόµενων οργανικών υπολειµµάτων κατά 50%, ενώ σύµφωνα µε τους υπεύθυνους του RE:THINK PROJECT, η πλήρης ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος συνοικιακής κοµποστοποίησης θα µπορούσε να οδηγήσει σε µείωση των συνολικών οργανικών υπολειµµάτων στο 10% των σηµερινών, µειώνοντας έτσι εντυπωσιακά τον όγκο των σύµµεικτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΥ ή άλλη µονάδα επεξεργασίας.
Το εγχείρηµα είναι µη κερδοσκοπικό και αποτελεί µια κοινωνική πρόταση αυτοδιαχείρισης που εµπλέκει τους ίδιους τους πολίτες στη διαδικασία υλοποίησης, ελέγχου και διαχείρισης του προγράµµατος. Μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί σε περιοχές που υπάρχουν χώροι πρασίνου και οµάδες πολιτών που ενδιαφέρονται να ζήσουν µε αξιοπρέπεια, χωρίς πρόσθετα δηµοτικά τέλη ή αλλη οικονοµική επιβάρυνση. Αυτό που χρειάζεται βεβαίως είναι πολιτική βούληση από τις αυτοδιοικητικές αρχές και σωστή ενηµέρωση των πολιτών. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη πληροφόρησης και ενηµέρωσης, το RE:THINK PROJECT πραγµατοποιεί πρακτικά εκπαιδευτικά σεµινάρια που έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες (και κυρίως τις νεότερες γενιές) στο τι σηµαίνει και ποια είναι τα οφέλη της κοµποστοποίησης και βεβαίως να τους εξοικειώσει µε τη διαδικασία.
Η συνοικιακή κοµποστοποίηση, σε συνδυασµό µε τα εργαστήρια της οµάδας πάνω σε τεχνικές επανἀχρησης και δηµιουργικής ανακύκλωσης, ενισχύει τη λογική της ολοκληρωµένης διαχείρισης των απποοριµάτων προς όφελος των ίδιων των πολιτών.
Σε µια περίοδο απαξίωσης του δηµόσιου συµφέροντος και των συλλογικών πρωτοβουλιών, εγχειρήµατα όπως αυτό του Re:THINK στην Καλαµάτα αποδεικνύουν ότι ένας εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης των απορριµµάτων µε αυτοδιαχειριστικά χαρακτηριστικά είναι υπαρκτός.
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου