Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Πραγματικές οικολογικές ιδέες και όχι ‘πράσινα άλογα’το ξενοδοχείο Crown Plaza στην Κοπεγχάγη προσφέρει ένα δωρεάν γεύμα σε οποιονδήποτε πελάτη που είναι ικανός να παράγει ενέργεια μέσα από ποδήλατα εξάσκησης που ταυτόχρονα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για την επιχείρηση. Οι πελάτες πρέπει να παράγουν τουλάχιστον 10 watt, δηλαδή περίπου 15 λεπτά ποδηλασίας για κάποιον με μια μέση δύναμη. Η ανταμοιβή είναι ένα γεύμα που κανονικά θα κόστιζε 26 ευρώ !

Disco pub κερδίζει ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους πελάτες που χορεύουν σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα !


Τα φωτιστικά εφφέ και τα γιγαντιαία μεγάφωνα καταναλώνουν πολλή ενέργεια. Έτσι το μπαρ Surya, στο Λονδίνο έκανε μια επένδυση με ελατήρια στην πίστα του έτσι ώστε όταν συμπιέζονται από τους χορευτές να παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα που αποθηκεύεται σε μπαταρίες και εξοικονομεί μεγάλο μέρος από την κατανάλωση της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης της Ανδρέας Χαραλάμπους λέει ότι παράγεται το 60% περίπου της συνολικής κατανάλωσης

Εταιρεία παράγει επιτραπέζιο εκτυπωτή
 που δεν καταναλώνει ούτε μελάνι ούτε χαρτί !
Ποιος είπε ότι όλοι οι εκτυπωτές χρειάζονται χαρτί για να εκτυπώσουν ; Ο PrePeat Printer διαφέρει από τους συμβατικούς εκτυπωτές καθώς χρησιμοποιεί μια θερμική κεφαλή για να εκτυπώσει επάνω σε ένα ειδικού τύπου πλαστικό φύλλο. Αυτά τα φύλλα είναι πολύ λεπτά και μπορούν εύκολα να σβήνονται και να επανεκτυπώνονται από τον ίδιο εκτυπωτή, Αυτός σε διαφορετική θερμοκρασία θα σβήσει και θα επανεκτυπώσει τα χρησιμοποιημένα φύλλα μέχρι 1000 φορές !!


Πανεπιστήμιο κατασκευάζει ‘πράσινη’ οροφή ως συλλέκτη νερού !
Ο σχεδιασμός που περιλαμβάνει πράσινο αποκτά διαστάσεις μόδας στην αρχιτεκτονική, όπως στο πανεπιστήμιο School of Art , Design and Media Technological University της Σιγκαπούρης. Το 5όροφο κτίριο περιλαμβάνει οροφές με οργανικές πράσινες κατωφέρειες οι οποίες συνδυάζουν τοπίο και κατασκευή, σε ένα σύνολο υψηλής τεχνολογίας που συμβολίζει την δημιουργικότητα που στεγάζει. Οι οροφές αυτές χρησιμεύουν ως τόπος περιπάτου και συναντήσεων σε ανοιχτό μέρος, μονώνουν το κτίριο και δροσίζουν το περιβάλλον. Επίσης συγκεντρώνουν νερό της βροχής για το πότισμα των υπολοίπων χώρων με πράσινο.

νεροχύτης που χρησιμοποιεί το νερό που αποβάλλεται
για να ποτίσει διακοσμητικό φυτό
Σχεδιαστής δημιουργεί ντους που σε παρακινεί να φύγεις εάν έχεις καταναλώσει υπερβολική ποσότητα νερού !
20% του συνόλου της ενεργείας που καταναλώνουμε στο σπίτι ξοδεύεται από τον θερμοσίφωνα. Περίπου 6 φορές πάνω από την ενέργεια που καταναλώνουμε για φώτα. Ο σχεδιαστής  Tommaso Colia  δημιούργησε αυτήν τη βάση με τα κυκλικά σχήματα τα οποία ανυψώνονται όταν υπερβούμε μια σχετική ποσότητα νερού και μας ειδοποιούν ότι πρέπει να τελειώνουμε !!

διακόπτης που ειδοποιεί με αλλαγή χρώματος
και δείχνει στα παιδιά πώς να εξοικονομούν ενέργεια

φορτιστής iPhone που φορτίζει με χειρολαβή εξάσκησης !

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Διαχείριση των απορριμμάτων

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα και δύσκολα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα μας, όπως και κάθε σύγχρονη κοινωνία.
Με τα σημερινά δεδομένα, στη χώρα μας παράγουμε κάθε χρόνο περίπου 4.8 εκατομμύρια τόνους αστικών στερεών απορριμμάτων (απορρίμματα που προέρχονται από κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στις ποσότητες αυτές τα απόβλητα της γεωργίας, του οικοδομικού τομέα και της βιομηχανίας.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε κάτοικος αυτής της χώρας παράγει κατά μέσο όρο 480 κιλά αστικά απορρίμματα ετησίως.
Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής παράγει περίπου 39% της συνολικής ποσότητας, ακολουθούμενη από την Κ. Μακεδονία (16%), με το 9% να παράγεται μόνο στο Νομό Θεσσαλονίκης.
Τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάπτυξης των μεγάλων αστικών κέντρων, της συνεχούς αύξησης του τουριστικού ρεύματος, της ανόδου του βιοτικού επιπέδου και κατ’ επέκταση της αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών παρατηρείται μια τάση σημαντικής αύξησης της παραγωγής των αστικών απορριμμάτων, με ταυτόχρονη αλλαγή της ποιοτικής τους σύστασης (αύξηση των επικίνδυνων και τοξικών απορριμμάτων, εμφάνιση σύνθετων υλικών συσκευασίας, κλπ), ενώ παράλληλα παρατηρείται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στην εξεύρεση και αποδοχή χώρων για τη διαχείρισή τους.
Εκτός αυτού, μεγάλες ποσότητες χρήσιμων υλικών όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, μέταλλα, ξύλο χάνονταν, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε με την επαναχρησιμοποίησή τους είτε με την ανακύκλωση και τη χρήση τους σε νέες εφαρμογές, εξοικονομώντας έτσι τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας.
Οι σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων υπαγορεύουν πλέον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων, με βασικούς στόχους την αειφορία και την αποτελεσματική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.
Το κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί καθαρά προς την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και προς την μείωση των επικίνδυνων συστατικών των αποβλήτων.
Σήμερα, οι βασικοί άξονες της πολιτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στη χώρα μας, διαμορφούμενες σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, προσδιορίζονται ιεραρχικά ως ακολούθως:

Πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων
      • Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων (ΑΚΖ)
      • περιβαλλοντικός σχεδιασμός προϊόντος
      • νέοι τρόποι παραγωγής,
      • περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών, μείωση της κατανάλωσης,
      • επιλεκτική κατανάλωση με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που προορίζονται για τελική απόθεση.
Επαναχρησιμοποίηση υλικών, όπου αυτό είναι εφικτό
Ανακύκλωση υλικών (παραγωγή δευτερογενών υλικών) & αξιοποίηση αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας

Ασφαλής τελική διάθεση σε οργανωμένους χώρους υγειονομικής ταφής.
Στη χώρα μας η διαδικασία της ανακύκλωσης μέχρι πριν από λίγο καιρό εφαρμόζονταν σε περιορισμένη κλίμακα, κυρίως στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας (με έμφαση στα βιομηχανικά υποπροϊόντα - scrap, χαρτί και γυαλί) και πρωτοβουλιών περιβαλλοντικών οργανώσεων και ευαισθητοποιημένων κοινωνικών ομάδων.
Το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ διαμόρφωσε μια νέα πολιτική διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση.
Τον Αύγουστο του 2001 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 2939 (ΦΕΚ 179 Α) που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από τις συσκευασίες και καθορίζει τους βασικούς άξονες για τη διαχείριση μιας σειράς άλλων προϊόντων μετά τη χρήση τους, όπως τα χρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων, τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, τα απόβλητα ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες & συσσωρευτές, τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια, μπάζα κ.α, ενώ οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι όροι διαχείρισης τους προσδιορίζονται σε επί μέρους Π.Δ που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 2004.
Με τη νέα νομοθεσία επιβάλλεται
 • Η χωριστή συλλογή των παραπάνω απορριπτόμενων προϊόντων από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και η επιστροφή τους σε ειδικά σημεία συλλογής που οργανώνονται για το σκοπό αυτό, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή. Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή του πολίτη στην επιτυχία της νέας προσπάθειας που θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και στην προστασία της δημόσιας υγείας.
 • Η ευθύνη του παραγωγού (συσκευαστή, εισαγωγέα, κατασκευαστή) των παραπάνω προϊόντων, για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης (οργάνωση σημείων συλλογής με τη συμμετοχή των ΟΤΑ, μεταφορά των αποβλήτων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαλογής/επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, ανακύκλωση & αξιοποίηση και ασφαλής διάθεση των υπολειμμάτων σε οργανωμένους χώρους διάθεσης).

 • Επιπλέον καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι αξιοποίησης/ ανακύκλωσης για κάθε ρεύμα αποβλήτων που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το τέλος του 2006
Για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας οι παραγωγοί των συσκευασιών και των «άλλων προϊόντων» έχουν οργανώσει συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα οποία λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού.

Η ανακύκλωση σήμερα
Η ανακύκλωση των οικιακών απορριμμάτων, δηλαδή των συσκευασιών, του έντυπου υλικού, των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, του οργανικού κλάσματος από τα εργοστάσια διαλογής, καθώς και των ηλεκτρικών στηλών, ανέρχεται σήμερα στο 25%, έναντι 6% που ήταν το 2004.
Η ετήσια μείωση του όγκου των αποβλήτων συνολικά από την ανακύκλωση των οικιακών αλλά και άλλων ρευμάτων (ΟΤΚΖ, Λάστιχα, Λιπαντικά Έλαια, Συσσωρευτές), εκτιμάται σε 5,2 εκατ. κυβικά μέτρα.

Επίσης, η εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 2.600.000 GJ, ενώ η μείωση των εκπομπών και ιδιαίτερα του CO2 (φαινόμενο του θερμοκηπίου) είναι της τάξης των 360.000 τόνων ανά έτος.
Τα οφέλη της ανακύκλωσης δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά, τεχνικά και κοινωνικά. Ενδεικτικά σημειώνονται τα εξής:
 • Εξοικονόμηση χώρων ταφής απορριμμάτων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα
 • 1200 νέες θέσεις εργασίας
Με το Νόμο 2939/01 η πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο μιας τεχνικής διαδικασίας αλλά επιπλέον κοινωνικής και πολιτικής. Απαιτείται συνολική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος. Απαιτούνται αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές και νοοτροπίες.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων, οφείλει να προσαρμόσει την πολιτική της στις νέες μεθόδους διαχείρισης, να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης , να συνεργασθεί με τα εγκεκριμένα συστήματα και να αναλάβει ενεργό ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες συνθήκες.

Aπο:www.minenv.gr/

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Ζητούν την καταβολή ΦΠΑ από εθελοντές δασοπυροσβέστες
Υπέρογκα ποσά ΦΠΑ για πυροσβεστικά οχήματα που απέκτησαν με δωρεές καλούνται να καταβάλουν εθελοντικές οργανώσεις δασοπυρόσβεσης σε ολόκληρη τη χώρα. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων κάνουν λόγο για έλλειμμα λογικής αλλά και για ηθικό σφάλμα, καθώς τονίζουν ότι οι εθελοντές δασοπυροσβέστες καλύπτουν τις ανάγκες της δασοπροστασίας με δικά τους έξοδα και δεν απολαμβάνουν κανενός είδους συνδρομή από το κράτος.
Παράλληλα, χαρακτηρίζουν «απαράδεκτο και προσβλητικό» τον καταλογισμό φόρου, λέγοντας ότι σε αρκετές περιοχές, όπως στη κεντρική Εύβοια, την Αστυπάλαια και την Αρεόπολη, οι εθελοντές καλύπτουν το κενό των κρατικών υπηρεσιών λόγω ανυπαρξίας πυροσβεστικών σταθμών, και ζητούν να εξαιρεθούν τα οχήματά τους από την καταβολή τελών κυκλοφορίας, καθώς είναι κοινωφελούς χρήσης.
Μάλιστα, στον Σύλλογο Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας & Διάσωσης Ψαχνών Ευβοίας, η εφορία έστειλε δικαστικό κλητήρα για να κατασχέσει τα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς, όπως τονίζει ο πρόεδρος του συλλόγου Σπύρος Ραπτάκης, πέρυσι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν το ΦΠΑ και τα τέλη το οποία ήταν 7.000 ευρώ.
Πηγή: Έθνος

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν αμφιβολίες για το Fast Track


Απο: www.tvxs.gr

Επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο fast track που υπερωηφίστηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και πλέον οδεύει προς την Ολομέλεια, εκφράζουν εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις, με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.
Την επιστολή υπογράφουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις "Αρκτούρος", "Αρχέλων", "Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού", "Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης", "Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία", "Καλλιστώ", "Μεσόγειος SOS", "ΜΟm" και το WWF και οι εκπρόσωποί τους εντοπίζουν τις ενστάσεις τους στο νομοσχέδιο για την "Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" σε τρία σημεία:
-Στη δυνατότητα παρεκκλίσεων από χωροταξικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις προκειμένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τις δυνατότητες αποχαρακτηρισμού κοινόχρηστων χώρων, χώρων αστικού πρασίνου, πάρκων και αλσών, τη δυνατότητα καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης για κάθε εκτός σχεδίου περιοχή, χωρίς να εξαιρούνται οι προστατευόμενες περιοχές.
-Στις "τεκμαρτές άδειες" για χωροταξικά ή περιβαλλοντικά θέματα όταν παρέρχεται η προθεσμία που έχει τεθεί για να δοθεί απάντηση στο αίτημα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επιστολή, με το νομοσχέδιο επιτρέπεται η έκδοση κάθε άδειας χωροταξικής ή περιβαλλοντικής φύσεως που απαιτεί η Στρατηγική Επένδυση, όπως ακριβώς την αιτήθηκε η "Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.", η οποία είναι εντολοδόχος του Στρατηγικού Επενδυτή. Μοναδική προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης είναι η παρέλευση προθεσμίας ενός μήνα. "Εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, τονίζουν, ο Στρατηγικός Επενδυτής μπορεί, χωρίς υπερβολή, να αδειοδοτεί τον εαυτό του, με μόνη ασφαλιστική δικλείδα την πειθαρχική δίωξη κάποιου δημόσιου υπαλλήλου."
-Στην παράκαμψη ή υποβάθμιση ορισμένων διαδικασιών, όπως είναι οι διαβουλεύσεις και ο περιορισμός της δημοσιότητας. Για παράδειγμα, επιτρέπεται η μη δημοσιοποίηση στοιχείων του φακέλου της επένδυσης για λόγους επιχειρηματικού απορρήτου, η διάρκεια της διαβούλευσης για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των επενδύσεων προτείνεται να διαρκεί λιγότερο από τη διαβούλευση της απλής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός μικρού έργου όπως είναι ένας επαρχιακός δρόμος, κ.α.
Οι οργανώσεις χαιρετίζουν μεν «κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην ασφάλεια δικαίου, την απλοποίηση και εξυγίανση των διαδικασιών και τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων», τονίζουν ωστόσο ότι «οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, που συνυπογράφουν την επιστολή, θεωρούν ότι η ασφάλεια δικαίου, η συμμετοχή των πολιτών, η νομική τεκμηρίωση και η επιστημονική αρτιότητα των αποφάσεων της Πολιτείας, αποτελούν ελάχιστες εγγυήσεις για τη διηνεκή προστασία της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η κληρονομιά αυτή συνιστά ένα σπάνιο πια, στον σύγχρονο κόσμο, στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα αυτό είναι αναγκαίο να προστατευθεί από την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος, όπως η μονομερής εύνοια προς τη μη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία, για πρόσκαιρο όφελος, δημιούργησαν μόνιμη βλάβη».
Για να επιτευχθεί ο στόχος επιτάχυνσης των διαδικασιών με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας, του δημόσιου συμφέροντος και της προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος οι εννέα οργανώσεις προτείνουν: διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης εσωτερικά σε κάθε Διεύθυνση Υπουργείου, ενοποίηση αδειών (και όχι αντικατάστασή τους από τεκμαρτές), καταμερισμός, προσωποποίηση και απόδοση των ευθυνών σε όλη την κλίμακα της δημόσιας διοίκησης, συνεκτίμηση της αξίας των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στην αναπτυξιακή πολιτική, καθώς και ευρεία διάθεση και πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, η οποία θα καταστήσει κοινό κτήμα πληροφορίες που σήμερα πρέπει να βεβαιωθούν από δημόσιες υπηρεσίες ή να επαληθευθούν από δικαστήρια ή μελέτες μεγάλου κόστους.
Οι οργανώσεις θεωρούν, τέλος, ότι ο πλέον ασφαλής, περιβαλλοντικά και νομικά τρόπος επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης είναι η ολοκλήρωση κρίσιμων περιβαλλοντικών εργαλείων, όπως οι δασικοί χάρτες και το κτηματολόγιο, καθώς και η χαρτογράφηση των ειδών χλωρίδας και πανίδας και των οικοτόπων της επικράτειας.

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την ανθρώπινη πρόοδο


Η πρόσφατη αναφορά των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ανθρώπινη πρόοδο, αναφέρεται ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί απειλή για τα αποτελέσματα δεκαετιών ανάπτυξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Η πρόοδος στην εκπαίδευση, την υγεία, και το επίπεδο ζωής των φτωχότερων ανθρώπων τα τελευταία είκοσι χρόνια ήταν τεράστια, για να διατηρηθεί όμως, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον πλανήτη.
Στην 20ή ετήσια Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη (HDR), που πραγματοποιήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, η κλιματική αλλαγή παρουσιάστηκε ως ο σημαντικότερος κίνδυνος για την πρόοδο της ανθρώπινης κοινωνίας. Σύμφωνα με την αναφορά, «για να γίνει η ανθρώπινη ανάπτυξη πραγματικά βιώσιμη, ο στενός σύνδεσμος μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να κοπεί».
Σύμφωνα με την HDR, έχει παρατηρήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες «ουσιαστική πρόοδο στην ανθρώπινη πρόοδο παρά τον αντίκτυπο της διεθνούς οικονομικής κρίσης», εξαιτίας της οποίας 34 εκατ. άνθρωποι είναι άνεργοι, και άλλα 64 εκατ. ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Για την αξιολόγηση της προόδου, χρησιμοποιούνται τρεις παράγοντες: εισόδημα, προσδόκιμο ζωής και εκπαίδευση, που συνθέτουν ένα Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (ΔΑΑ). Ο ΔΑΑ σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αυξηθεί κατά 18% από τη δεκαετία του ’90, ενώ πτώση έχει παρατηρηθεί μόνο σε Κονγκό, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε.
Η Τζένι Κλούγκμαν, διευθύντρια της HDR, τονίζει ότι, αν εξαιρέσουμε το εισόδημα, η πρόοδος σε υγεία και εκπαίδευση είναι τεράστια, ενώ έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα άτομα που ζουν σε καθεστώς δημοκρατίας. Σε γενικές γραμμές, οι αναπτυσσόμενες χώρες, τείνουν να μειώσουν την απόσταση τους από τις ανεπτυγμένες στους τομείς αυτούς. Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ανάμεσα στις χώρες με ταχύτερα αναπτυσσόμενο ΔΑΑ βρίσκονται το Μαρόκο, η Αλγερία, όπως και η Αιθιοπία και άλλες υποσαχάριες αφρικανικές χώρες (Μπουρκίνα Φάσο, Μποτσουάνα και Μπενίν). Στις βραδύτερα αναπτυσσόμενες βρίσκονται οι υποσαχάριες χώρες της Αφρικής που υπέφεραν από επιδημίες του ιού HIV, όπως και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που παρουσιάζουν αυξημένη θνησιμότητα ενηλίκων.
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί την μεγαλύτερη και πιο άμεση απειλή για την ανάπτυξη αυτή. Σύμφωνα με την αναφορά, οι επιπτώσεις της στην καλλιέργεια σιτηρών μπορεί ακόμα και να διπλασιάσει τις τιμές τους, οδηγώντας στον υποσιτισμό 25 εκατ. παιδιών, κυρίως στην Ασία. Η προσπάθειες οικονομικής ανάπτυξης, πολύ συχνά οδηγούν σε τεράστιες φυσικές καταστροφές. Το 2007, οι γεωτρήσεις φυσικού αερίου στην Ινδονησία οδήγησαν σε λασποπλημμύρα και άφησε χιλιάδες κατοίκους της Ιάβας άστεγους. Ωστόσο,οι διεθνείς συμφωνίες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι δύσκολο να επιτευχθούν και η βιωσιμότητα των αγορών βρίσκεται σε κίνδυνο.
Βέβαια, παρά την ταχεία πρόοδο κάποιων χωρών, «ο διαχωρισμός μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών παραμένει: ένας μικρός αριθμός χωρών παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας κατανομής εισοδημάτων, ενώ ελάχιστες χώρες που ξεκίνησαν φτωχές, κατάφεραν να εισέλθουν σε αυτή την ομάδα», σύμφωνα με την HDR. Το χάσμα εξακολουθεί να υπάρχει, και θα παραμείνει όσο οι κυβερνήσεις και η κοινωνία δεν αναλαμβάνουν δράση. Οι αγορές εκμεταλλεύονται το χάσμα αυτό για την εξασφάλιση φτηνής εργασίας, και αδιαφορούν για τη βιωσιμότητα των περιβαλλοντικών πόρων. Προκαλούν έτσι μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές, όπως οι πλημμύρες στην Ινδία και η διαρροή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού, στο όνομα της οικονομικής ανάπτυξης, θέτοντας σε κίνδυνο δεκαετίες ανθρώπινης ανάπτυξης.
Απο: www.tvxs.gr

Δεύτερη χειρότερη σε περιβαλλοντικές επιδόσεις στην Ε.Ε. η Ελλάδα


Κάθε ρεκόρ στις περιβαλλοντικές παραβάσεις έχει σπάσει η Ελλάδα, φτάνοντας τις 43 υποθέσεις παράβασης της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Αναμένεται τώρα η καταδίκη της χώρας και η επιβολή σημαντικών προστίμων.
Η Ελλάδα, βάσει των στοιχείων αυτών, αναδεικνύεται δεύτερη χειρότερη στις περιβαλλοντικές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται, επίσης, ότι πολλές από τις υποθέσεις αυτές, οι οποίες αφορούν σε παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον ή μη ενσωμάτωσής της στο Εθνικό Δίκαιο, δεν είναι καινούργιες, αλλά πρόκειται για παλιά προβλήματα και μη συμμόρφωση σε παλιότερες καταδίκες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση των ανεξέλεγκτων χωματερών, για τις οποίες η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί, καταδικαστεί, αλλά ακόμη να συμμορφωθεί. Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθυστερεί την επιβολή του σχετικού προστίμου, λαμβάνοντας υπόψιν και την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά το πρόστιμο υπολογίζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2009 και αναμένεται δεύτερη καταδίκη τώρα της Ελλάδας.
Απο:www.tvxs.gr
Άλλες πρωτόδικες καταδίκες αφορούν τη διαχείριση των αστικών λυμάτων στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου, τους βιολογικούς καθαρισμούς στην Ανατολική Αττική, την απουσία διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων και τη λειτουργία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσής τους, καθώς και τον καθορισμό Ζωνών Ειδικής Προστασίας Πτηνών (ΖΕΠ), ο οποίος έστω και καθυστερημένα ολοκληρώνεται.
Άλλες υποθέσεις αφορούν ενδεικτικά τη μη εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας για πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από βιομηχανίες και γεωργικές δραστηριότητες, κακή εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, παράλειψη κατάρτισης και την αποστολής σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και παράλειψη χωροθέτησης αιολικών πάρκων σε περιοχή της Λακωνίας μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων περιοχών Νatura.

Απο: www.tvxs.gr

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για την κλιματική αλλαγή


«Βαθιά αναστάτωση» στο μέλλον της ανθρωπότητας, θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι, που ελλοχεύουν, απαιτούν «αποφασιστική δράση», υπογραμμίζει το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), σε έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.
«Είναι σαφής η συναίνεση για το ότι η κλιματική αλλαγή επισυμβαίνει και για το ότι μπορεί να εμποδίσει την ανθρώπινη ανάπτυξη. Συνιστά μείζονα δοκιμασία για την ανθρώπινη κοινότητα. Τα διακυβεύματα είναι τεράστια», αναφέρεται στην «Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη 2010».
«Είμαστε αντιμέτωποι με σημαντικές προκλήσεις, που σχετίζονται με τα αποθέματα νερού, την υποβάθμιση των χερσαίων εκτάσεων, την κλιματική αλλαγή και τη γενικευμένη εξαφάνιση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων», υπογραμμίζεται.
«Αυτές οι προκλήσεις εγείρουν καινούργια εμπόδια στην προώθηση της ανάπτυξης και την πρόοδο της ανθρώπινης ανάπτυξης», τονίζει το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Και προσθέτει ότι αρκεί μια κακοδιαχείριση των φυσικών πόρων «για να υποχρεώσει το περιβάλλον τους φτωχούς να καταβάλουν το μεγαλύτερο τίμημα».

Απο: www.tvxs.gr